Kind en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Spel wordt niet voor niets ‘de taal van het kind’ genoemd.

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Spel geeft kinderen de mogelijkheid om de wereld om hen heen te ontdekken en te begrijpen. Ze spelen samen, alleen, in een groep, met materiaal, zonder materiaal etc.

Het kind leert en ontdekt spelenderwijs en met veel plezier zijn/haar mogelijkheden te vergroten. Zo ontstaat er ruimte om via dit spel sociaal-emotioneel verder te ontwikkelen.

Het kind kan via spel dagelijkse situaties/emoties ventileren, aansluiten bij leeftijdsgenootjes en via spel sociale vaardigheden eigen maken. Het kind wordt uitgenodigd creativiteit, nieuwe ervaringen op te doen en oplossingen te bedenken.

WAT IS SPELBEGELEIDING

WANNEER SPELBEGELEIDING

AANMELDEN

DE SPELBEGELEIDING

DE SPELKAMER

nieuwspagina