Wanneer het kind o.a.
- pest/gepest wordt
- zich terug trekt
- drukker gedrag laat zien
- niet kan (samen)spelen
- zich niet/moeilijk kan uiten
- snel en veel huilt/prikkelbaar is
- faalangstig/angstig is
- moeite heeft met het omgaan met zijn/haar handicap
- overmatig in strijd is met volwassenen
- moeite heeft om zich te hechten
- lichamelijke klachten heeft zoals: hoofdpijn, buikpijn, bedplassen, moeite met concentreren
- wanneer het kind een ingrijpende gebeurtenis meemaakt b.v.
scheiding van ouders
overlijden van een dierbaar persoon
ziekenhuisopname
pleeggezinplaatsing/uithuisplaatsing


Voor welke leeftijd?
Speltherapie is er voor alle kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar die om de een of andere reden (tijdelijk) vastzitten in hun groeiproces of niet lekker in hun vel zitten. Ook tieners en adolescenten zijn welkom met hun wordt via gesprekken en/of creatieve werkvormen gewerkt.

 

WAT IS SPELTHERAPIE

WAT DOET DE SPELTHERAPEUT

WANNEER SPELTHERAPIE

AANMELDEN

DE THERAPIE

OUDERBEGELEIDING

DE SPELKAMER

nieuwspagina