Om de therapie zo positief mogelijk te laten verlopen is een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en speltherapeut belangrijk.

Tijdens deze contacten deelt de therapeut haar bevindingen tijdens de therapie. Ouders kunnen delen hoe het thuis/op school gaat met het kind. Dit is belangrijk om enerzijds het kind zo goed mogelijk te begrijpen en anderzijds om afstemming te zoeken in de manier waarop het kind gesteund en gestimuleerd kan worden.
Wanneer ouders tussentijds vragen hebben of er belangrijke gebeurtenissen zijn die van belang zijn voor de therapie is er altijd de mogelijkheid om via de mail of een kort telefoontje contact te hebben.

Oudergesprekken kunnen eventueel ook in de avonduren plaatsvinden.

WAT IS SPELTHERAPIE

WAT DOET DE SPELTHERAPEUT

WANNEER SPELTHERAPIE

AANMELDEN

DE THERAPIE

OUDERBEGELEIDING

DE SPELKAMER

nieuwspagina