Kosten en vergoedingen

De kosten voor speltherapie zijn eventueel te financieren vanuit het PGB
Persoonsgebonden budget
voor kinderen waarbij een diagnose  vanuit de DSM 5 is vastgesteld. Een PGB aanvraag kunt u bijvoorbeeld doen bij het Central Orgaan Zorg (CIZ).

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden speltherapie deels onder de noemer: ‘alternatieve zorg’ of psychosociale therapie. Neemt u contact op met uw zorgverzekering en bekijk de mogelijkheden van uw aanvullende verzekering.

De praktijk heeft met de gemeenten in het zuiden van Limburg ( liggende in de regio’s Maastricht, Heuvelland, Oostelijke Mijnstreek en westelijke Mijnstreek) een contract afgesloten. Dit betekent dat de zorg vergoed wordt door de gemeenten. Om daarvoor in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van huisarts, jeugdarts of gemeente nodig.

 

Kan de afspraak niet doorgaan, zeg dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af.

Afspraken die op tijd zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.

 

Op het moment dat de speltherapeut ziek is wordt er geen vervanging geregeld.

 

Tarieven kunnen jaarlijks, per 1 januari of bij relevante wetswijzingen, aangepast worden.

 

Algemeen

• Na de spelobservaties is er een oudergesprek waarin gezamenlijk wordt gekeken of speltherapie aansluit en wordt er een behandelplan opgesteld. Wat zijn de hoofddoelen en wat de subdoelen en hoe we hieraan gaan werken. Wellicht is er een verwijzing nodig  of een samenwerking nodig met of naar  een andere hulpverlener of instantie?

• Wanneer er gestart wordt met de therapie dan vindt er regelmatig een overleg plaats met ouders gemiddeld 1x 8 weken. Middels evaluatieverslagen worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
• Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
belang is voor de therapie. Een kort telefoontje of een mailtje is dan erg prettig.

 


Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met:
 

Praktijk voor speltherapie Heerlen
T 06-50930597 - E praktijk@speltherapieheerlen.nl

 

 

WIE BEN IK

CONTACT

KOSTEN 

DE SPELKAMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

nieuwspagina