Een keer per week op een vast tijdstip op een vaste plek (spelkamer, school of thuis) zal de cursus plaatsvinden aan de hand van een handelingsplan, waarbij het kind zich stap voor stap spelvaardigheden eigen maakt.

Een spelbegeleidingssessie duurt maximaal 45 minuten.
De spelbegeleider biedt materialen/activiteiten aan passende bij het spelniveau van het kind en neemt een activerende, stimulerende en uitnodigende houding aan gedurende het hele spel.

Omdat een goede samenwerking een positieve invloed heeft op het verloop van de begeleiding zal er regelmatig contact zijn met ouder(s)/verzorger(s) om het proces te evalueren en mogelijke handvaten aan te reiken bruikbaar in de thuis en/of schoolse situatie.

WAT IS SPELBEGELEIDING

WANNEER SPELBEGELEIDING

AANMELDEN

DE SPELBEGELEIDING

DE SPELKAMER

nieuwspagina