Uw kind kan door de huisarts, een medewerker van school of een andere betrokken hulpverlener verwezen worden naar speltherapie. Maar u kunt uw kind ook zelf opgeven voor speltherapie. In uw eigen regio kan dat Speltherapieheerlen.nl zijn.


Wanneer u als ouder(s)/opvoeder(s) denkt dat speltherapie iets kan betekenen voor uw kind, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek. Zodra we samen aan de slag willen gaan volgt hierop een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek kunt u aangeven op welk wijze u graag ondersteuning voor uw kind wenst. Tevens zal tijdens dit gesprek besproken worden hoe de ontwikkeling tot dusver is verlopen. In overleg met u wordt er informatie gevraagd bij derden indien dit nodig blijkt/gewenst is. Vervolgens wordt uw kind uitgenodigd voor drie spelobservaties zodat ik uw kind kan leren kennen. 
Daarna is er een oudergesprek waarin mijn bevindingen besproken worden. Tevens bied ik u een verslag aan waarin de opzet van het behandelplan is opgenomen.

Op het moment dat wij hier samen mee aan de slag willen gaan, wordt er gestart met de therapie. 

WAT IS SPELTHERAPIE

WAT DOET DE SPELTHERAPEUT

WANNEER SPELTHERAPIE

AANMELDEN

DE THERAPIE

OUDERBEGELEIDING

DE SPELKAMER

nieuwspagina