Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden voor spelbegeleiding. Scholen, kinderdagverblijven of peuterspeelzalen kunnen eveneens gebruik maken van een spelbegeleider om een kind of een groep kinderen spelbegeleiding aan te bieden.


Wanneer u als ouder(s)/opvoeders(s) denkt dat spelbegeleiding iets voor u kind kan betekenen, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek. Hierna volgt eventueel een intakegesprek waarbij u kunt aangeven op welke wijze u ondersteuning voor uw kind wenst. Tevens zal tijdens de intake besproken worden hoe de ontwikkeling tot dusver is verlopen. In overleg met u wordt er informatie gevraagd bij derden indien dit nodig blijkt/gewenst is. Vervolgens volgen er twee (spel)observaties zodat ik uw kind leer kennen. Afhankelijk van uw kind en de wensen van u als ouders zullen deze in de spelkamer, op school of in de eigen omgeving van het kind plaatsvinden. Daarna is er een oudergesprek waarin ik het opgestelde handelingsplan voor de spelbegeleiding aan u voorleg. Op het moment dat we samen aan de slag willen gaan, wordt er gestart in de spelkamer, thuis of op school.
Voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang en scholen (zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs) bestaat er eveneens de mogelijkheid om samen te werken met de spelbegeleider. Dit kan in de vorm van een aanbod gericht op individuele ‘zorgenkinderen’ of door spelbegeleiding in groepen te geven samen met een docent/groepsleidster. Met behulp van een signaleringslijst wordt er gezamenlijk een handelingsplan opgesteld waarbij concrete doelen zijn geformuleerd.

In de regio Heerlen biedt speltherapieheerlen.nl u de benodigde informatie.

WAT IS SPELBEGELEIDING

WANNEER SPELBEGELEIDING

AANMELDEN

DE SPELBEGELEIDING

DE SPELKAMER

 

Welkom bij
Speltherapie Heerlen