Spel is de taal van het kind, spel is een uitingsvorm, spel is eigen aan het kind zijn,
spel geeft ruimte om de wereld op een speelse manier tegemoet te treden.

Zelfs een eik was ooit een kleine kiem
Om te groeien is tijd nodig
Geduld, aandacht en zorg
Vertrouwen in de toekomst
Groeien is
Een tak uitsteken
De lucht aftasten
En langzaam je blaadjes uitvouwen


Praktijk voor Speltherapie Heerlen
Nancy Wachelder
Heerlerbaan 127 - 6418CC Heerlen
T 06-50930597 -
E praktijk@speltherapieheerlen.nl